Information til sejlere om åbningstider, broens drift og praktiske oplysninger

Broen er åben for gennemsejling

Broen er åben for gennemsejling
Kronprins Frederiks Bro er igen åben for gennemsejling efter at være repareret efter en akut opstået fejl. 13. september 2019

Indskrænkninger af sejllasdområde ved Tørslev Hage

Indskrænkninger af sejllasdområde ved Tørslev Hage
Indskrænkninger af sejllasdområde ved Tørslev Hage, pga. af opførelse af Kronprinsesse Marys’s bro (se mere på fjordforbindelsen.dk) Kilde Geodatastyrelsen, kortretteler